Skip navigation

Zadanie 17

Zadanie 17

W arkuszu Wykres usuń z wykresu dane roku 2009.

[5 pkt.]