Skip navigation

Zadanie 26

Zadanie 26

W arkuszu Podstawa popełniono błąd wprowadzając wartość do komórki C4.

Wartość ta powinna być równa 16. Popraw błąd, a następnie zaktualizuj zawartość tabeli przestawnej.

[5 pkt.]