Skip navigation

Zadanie 29

Zadanie 29

W arkuszu Bilety, w komórce E5 oblicz wartość biletów.

Wklej formułę do zakresu komórek E6:E83.

Stosując Sumy częściowe oblicz dla każdego z sektorów średnią wartość sprzedanych biletów.

[5 pkt.]