Skip navigation

Zadanie 34

Zadanie 34

W arkuszu Razem w komórce C4 zaokrąglij w górę do najbliższej wielokrotności podanej wartości komórkę B4.

Wklej formułę do komórek B5:B8.

W komórce C3 umieść komentarz: Wykonał ZA.

[5 pkt.]