Skip navigation

Zadanie 3

Zadanie 3

W arkuszu Przychody wstaw do komórki G2 funkcję pozwalającą na wyświetlenie w tej komórce aktualnej daty.

[5 pkt.]