Skip navigation

Zadanie 21

Zadanie 21

W arkuszu Prognoza edytuj komentarz dołączony do komórki B10, zmieniając treść na Egzamin ECDL.

[5 pkt.]