Skip navigation

Zadanie 25

Zadanie 25

W arkuszu Podstawa grupuj dane w tabeli przestawnej, nagłówek wierszy – Data, nagłówek kolumn – Region w Europie, obliczając sumę pola Sprzedaż (€000).

[5 pkt.]