Skip navigation

Zadanie 6

Zadanie 6

W arkuszu Przychody sortuj tabelę rosnąco według kolumn Data oraz malejąco według kolumny Przychody (€000).

[5 pkt.]