Skip navigation

Zadanie 11

Zadanie 11

W arkuszu Szukaj wstaw do komórki C4 funkcję, która wyświetli nazwisko właściwego szefa sprzedawców dla odpowiedniego regionu z komórki B4 (Zachód).

Skopiuj funkcję z komórki C4 do zakresu komórek C5:C30.

[5 pkt.]