Skip navigation

Zadanie 14

Zadanie 14

W arkuszu CoJeżeli wstaw do komórki E2 funkcję, która obliczy planowane zyski wykorzystując warunki określone w komórkach zakresu G2:L4.

Skopiuj funkcję z komórki E2 do zakresu komórek E3:E81.

[5 pkt.]