Skip navigation

Zadanie 8

Zadanie 8

W arkuszu Przychody zabezpiecz przed zmianami wszystkie komórki z wyjątkiem komórkek zakresu C1:J21.

W pozostałych komórkach arkusza edycja będzie dozwolona. Nie wprowadzaj hasła chroniącego blokadę.

[5 pkt.]