Skip navigation

Zadanie 28

Zadanie 28

W arkuszu Filtruj do komórek z zakresu A1:C101 zastosuj filtr, który spowoduje, że widoczne będą tylko wyniki sprzedaży większe niż 40 (€000) dla regionu Północ.

Zapisz zmiany w pliku Tecza, a następnie zamknij aplikację.

[5 pkt.]