Skip navigation

Zadanie 7

Zadanie 7

Stosując odpowiednią funkcję baz danych, w arkuszu Przychody, w komórkce J2, oblicz średnie obroty państw, dla kryterium podanego w komórkach I1:I2.

[5 pkt.]