Skip navigation

Zadanie 40

Zadanie 40

Zabezpiecz plik Rozwój przed otworzeniem używając hasła nowe.

Zapisz zmiany, zamknij plik Rozwój.

[5 pkt.]