Skip navigation

Zadanie 1

Zadanie 1

Otwórz plik o nazwie Tęcza.xls.

W arkuszu Przychody do komórki E2 wstaw funkcję pozwalającą na zaokrąglenie wartości z komórki D2 do zerowej liczby miejsc dziesiętnych.

Skopiuj funkcję z komórki E2 do zakresu komórek E3:E18.

[5 pkt.]