Skip navigation

S3 - ECDL/ICDL IT Securiti

Moduł S3

ECDL/ICDL IT - Securiti wymaga od Kandydata wiedzy i umiejętności bezpiecznego korzystania z Internetu oraz właściwej ochrony danych osobowych i innych informacji.

Aby zaliczyć ten moduł Kandydat musi posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • Bezpiecznego przechowywania, szyfrowania, ochrony i kontroli posiadanych danych.
 • Ochrony danych przed zagrożeniem kradzieżą tożsamości i skutków z tego wynikających.
 • Unikania możliwych zagrożeń ze strony złośliwego oprogramowania i zasad bezpieczeństwa przetwarzania danych "w chmurze".
 • Ochrony komputera przed nieautoryzowanym dostępem oraz ochroną różnych typów sieci komputerowych.
 • Bezpiecznego korzystania z przeglądarek internetowych, programów pocztowych i portali społecznościowych.
 • Archiwizowania, przywracania plików lokalnie i "w chmurze" oraz kasowania i trwałego usuwania danych.

  Pytania są zgodne z:

  ECDL/ICDL IT Security

  Moduł S3

  Sylabus – wersja 2.0

  Plik ten dostępny jest na witrynie ECDL lub bez pośrednictwa witryny ECDL.

  Czas trwania egzaminu: 45 min.

  Egzamin z modułu S3 zawiera 36 pytań, za każdą prawidłową odpowiedź przyznawany jest 1 pkt.

  Zaliczenie testu wymaga uzyskania minimum 27 punktów. Testy sprawdzane są w całości automatycznie przez system.

  Kolejność wykonywanych zadań  nie jest istotna. Zaznaczenie dowolnego pola opcji pokaże informacje o prawidłowej lub błędnej odpowiedzi.

  Aby umożliwić sprawdzenie wiedzy teoretycznej i nabycie umiejętności bezpiecznego korzystania z technologii spotykanej w skomputeryzowanym świecie dostępnych jest 50 pytań teoretycznych.