Skip navigation

Zadanie 15

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

 Które z wymienionych poniżej działań może doprowadzić do ujawnienia danych?

Answers

Niewyłączanie makr w dokumentach tekstowych, bazach danych lub arkuszach kalkulacyjnych.

Szyfrowanie danych, z użyciem zbyt krótkiego hasła zabezpieczającego.

Zawirusowanie komputera trojanem np. backdoor.

Wszystkie odpowiedzi są poprawne.

Opinia zwrotna