Skip navigation

Zadanie 19

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Co zrobić z zużytymi bateriami i akumulatorami?

Answers

Oddać do punktu zajmującego się ich utylizacją.

Wyrzucić do śmietnika z odpadami komunalnymi.

Rozebrać na części i umieścić je w odpowiednich pojemnikach na śmieci.

Wyrzucić do pojemnika na śmieci przeznaczonego do zbierania metalu.

Opinia zwrotna