Skip navigation

Zadanie 36

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Aby zapewnić poufność danych znajdujących się w urządzeniu, przy pomocy którego korzystamy z portali społecznościowych należy:

Answers

Maksymalnie ograniczyć dostępność plików.

Aktualizować często program antywirusowy.

Szyfrować przesyłane informacje.

Nie korzystać z otwartych punktów dostępu, tzw. hotspotów.

Opinia zwrotna