Skip navigation

Zadanie 21

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Podczas korzystania z serwisów społecznościowych użytkownicy narażeni są na:

Answers

Phishing - otrzymywanie wiadomości z próbą wyłudzenia poufnych informacji.

Shoulder surfing - spoglądanie przez ramię ofiary w celu pozyskania poufnych danych.

Grooming - nawiązanie relacji między osobami dorosłymi a dziećmi w celu ich uwiedzenia i wykorzystania seksualnego.

Pretexting - praktyki pozyskiwania danych osobowych pod fałszywym pretekstem, nieprawidłową czynność, która prowadzi do kradzieży tożsamości.

Opinia zwrotna