Skip navigation

Zadanie 45

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Hotspot (ang. hot spot – „gorący punkt”) to:

Answers

Miejsce w komputerze o najwyższej temperaturze.

Funkcja lub aplikacja w smartfonach umożliwiająca dostęp do Internetu.

Funkcja lub aplikacja w smartfonach informująca o nadmiernym wzroście temperatury urządzenia.

Otwarty punkt dostępu, umożliwiający połączenie z Internetem, za pomocą sieci bezprzewodowej opartej na standardzie Wi-Fi.

Opinia zwrotna