Skip navigation

Zadanie 35

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Jakie metody socjotechniki stosowane są do uzyskiwania informacji?

Answers

Pretexting - rozmowy telefoniczne.

Phishing - podszywa się pod inną osobę lub instytucję, w celu wyłudzenia informacji.

Shoulder surfing -podglądanie przez ramię ofiary w celu uzyskania danych takich jak osobisty numer identyfikacyjny (NIP), hasło i innych poufnych danych.

Wszystkie odpowiedzi są poprawne.

Opinia zwrotna