Skip navigation

Zadanie 11

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Pracując w sieci komputerowej należy zwracać szczególną uwagę na:

Answers

Korzystanie z protokołu https przy przesyłaniu wrażliwych danych.

Zachowanie w maksymalnym stopniu swojej prywatności, czyli niepublikowaniu numeru telefonu, adresu lub numeru PESEL na portalach społecznościowych.

Aktualizację programu antywirusowego i wszelkich innych, wykorzystywanych podczas pracy w sieci.

Wszystkie odpowiedzi są poprawne.

Opinia zwrotna