Skip navigation

Zadanie 9

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Z jakim zagrożeniem można spotkać się przetwarzając dane "w chmurze" (ang. cloud computing)?

Answers

Dostęp do danych mogą uzyskać osoby do tego nieupoważnione.

Przetwarzane dane mogą zostać zniszczone lub uszkodzone w przypadku awarii dysku twardego naszego komputera.

Przetwarzane dane mogą zostać usunięte z serwera sieciowego, gdy przekroczona zostanie liczba przyznanych nam plików.

Wszystkie odpowiedzi są poprawne.

Opinia zwrotna