Skip navigation

Zadanie 26

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

 Co potwierdza autentyczność poniższej witryny internetowej?

Certyfikat

Answers

Protokół https, czyli szyfrowane przesyłanie danych.

Certyfikat bezpieczeństwa.

Właściwy wygląd witryny internetowej.

Nie ma pewności, że ta witryna jest oryginalna.

Opinia zwrotna