Skip navigation

Zadanie 14

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Jaki rodzaj oprogramowania gromadzi informacje o aktywności użytkowników w sieci bez ich wiedzy i zgody?

Answers

Przeglądarki internetowe zapisując dane w małych plikach tekstowych, tzw. cookies.

Oprogramowanie szpiegujące (ang. malware).

Oprogramowanie szpiegujące (ang. spyware).

Funkcja Historia przeglądarki internetowej.

Opinia zwrotna