Skip navigation

Zadanie 13

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Dane nie mogą być zmienione bez naruszenia:

Answers

Poufności danych.

Właściwości, czyli zmiany atrybutów pliku.

Rozmiaru pliku.

Integralności danych.

Opinia zwrotna