Skip navigation

Zadanie 31

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

 Firewall – (ściana przeciwogniowa) to:

Answers

Część systemu operacyjnego zapewniająca integralność plików systemowych.

Jeden ze sposobów zabezpieczania sieci komputerowych i systemów operacyjnych przed intruzami.

Rozbudowany, elektroniczny system ochrony przeciwpożarowej w nowym budownictwie.

Składnik systemu operacyjnego zabezpieczający przed nadmiernym wzrostem temperatury wewnątrz komputera.

Opinia zwrotna