Skip navigation

Zadanie 46

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Co zapewnia nienaruszalność danych przesyłki elektronicznej łącząc tożsamość osoby z przesyłanym plikiem?

Answers

Podpis cyfrowy.

Szyfrowane przesyłanie danych.

Brak zgody na używanie plików cookies.

Przesyłanie informacji i załączników w różnych przesyłkach elektronicznych.

Opinia zwrotna