Skip navigation

Zadanie 7

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

VPN (ang. Virtual Private Network, Wirtualna Sieć Prywatna) charakteryzują się tym, że:

Answers

Ograniczają dostęp do Internetu w krajach z silną cenzurą (np. Chiny, Iran).

Pozwalają na swobodny dostęp do sieci - po niewielkiej opłacie dokonanej poprzez wysłanie SMS'a.

Pozwalają na swobodny, bezpłatny dostęp do sieci.

Zapewniają bezpieczny dostęp do sieci chronionej.

Opinia zwrotna