Skip navigation

Zadanie 4

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Który z poniższych programów powinien być instalowany możliwie szybko, po instalacji systemu operacyjnego?

Answers

Przeglądarka internetowa, niebędąca składnikiem systemu operacyjnego.

Aplikacje umożliwiające dostęp do portali społecznościowych.

Program antywirusowy.

Program do obsługi kont pocztowych.

Opinia zwrotna