Skip navigation

Zadanie 48

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Aby trwale usunąć dane z dysku twardego komputera należy:

Answers

Przenieść pliki do kosza i opróżnić go.

Zaznaczyć pliki do usunięcia i trzymając wciśnięty klawisz SHIFT nacisnąć DELETE.

Użyć programu, który usunie pliki i kilkakrotnie nadpisze i usunie w ich miejsce przypadkowe dane.

Każda odpowiedź jest prawidłowa.

Opinia zwrotna