Skip navigation

Zadanie 17

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Programy zarządzające hasłami ułatwiają użytkownikom ich wykorzystywanie, ale mogą być zagrożeniem w sytuacji:

Answers

Gdy posiadamy dużą liczbę, bardzo zróżnicowanych haseł.

Gdy posiadamy niewielką liczbę prostych haseł.

Gdy zapomnimy dwa lub więcej haseł dostępu zabezpieczanych przez program.

Złamania hasła dostępu do programu, ponieważ ujawnia pozostałe hasła użytkownika.

Opinia zwrotna