Skip navigation

Zadanie 3

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Które z poniższych działań użytkownika komputera nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa danych?

Answers

Częste wykonywanie kopii zapasowej systemu operacyjnego.

Częste archiwizowanie szyfrowanych plików na zewnętrznym nośniku danych.

Zabezpieczanie przed otwarciem ważnych dla użytkownika plików hasłem.

Wszystkie odpowiedzi są poprawne.

Opinia zwrotna