Skip navigation

Zadanie 12

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Dlaczego należy chronić dane osobowe przechowywane na firmowym serwerze?

Answers

Aby zapobiec wycieku poufnych informacji.

Aby nie dopuścić do sfałszowania lub usunięcia danych.

Aby być w zgodzie z obowiązującym prawem.

Wszystkie odpowiedzi są poprawne.

Opinia zwrotna