Skip navigation

Zadanie 32

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Spotykany w politologii, socjologii i marketingu zespół technik służących osiągnięciu określonych celów poprzez manipulację społeczeństwem, inaczej celowe i przemyślane przekształcanie społeczeństwa, określa się jako:

Answers

Inżynieria społeczna, inżynieria socjalna, socjotechnika.

Inżynieria społeczna, inżynieria socjalna, spychotechnika.

Inżynieria społeczna, inżynieria specjalna, socjotechnika.

Inżynieria aspołeczna, inżynieria asocjalna, socjotechnika.

Opinia zwrotna