Skip navigation

Zadanie 6

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Dlaczego nie należy używać programów komputerowych pochodzących ze źródeł o wątpliwej reputacji?

Answers

Pochodzenie programu nie ma znaczenia dla jego prawidłowej pracy.

Z witryny, źródła programu instalacyjnego będziemy otrzymywali oferty innych aplikacji.

Program instalacyjny może zawierać niechciane dodatki oraz być nośnikiem wirusów komputerowych.

Dostawca oprogramowania może żądać opłaty za użytkowanie pobranego od nich programu.

Opinia zwrotna