Skip navigation

Zadanie 27

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Na którą kartę należy przejść, aby włączyć funkcję Autouzupełnianie, pomagającą uzupełniać wpisy na stronach WWW?

Autouzupełnianie

Answers

Na kartę Karta

Na kartę Karta

Na kartę Karta

Na kartę Karta

Opinia zwrotna