Skip navigation

Zadanie 39

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Kiedy stosowane są hasła jednorazowe?

Answers

W bankowości elektronicznej - służą do autoryzowania operacji o podwyższonym stopniu ryzyka np. przelewy.

Podczas logowania się na określony czas do płatnej sieci komputerowej.

Podczas logowania się do prywatnej sieci Wi-Fi.

Wszystkie odpowiedzi są poprawne.

Opinia zwrotna