Skip navigation

Zadanie 43

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Co może zapewnić poprawę bezpieczeństwa sprzętu komputerowego i znajdujących się w nim informacji?

Answers

Kontrola dostępu do sprzętu i danych w nim znajdujących się.

Częsta aktualizacja programu antywirusowego.

Instalacja i częsta aktualizacja przynajmniej dwóch programów antywirusowych.

Aktualizacja systemu operacyjnego.

Opinia zwrotna