Skip navigation

Zadanie 28

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Jaką czynność można wykonać po utracie smartfonu?

Answers

Dokonać zdalnej lokalizacji urządzenia.

Dokonać zdalnego wyłączenia urządzenia.

Dokonać zdalnego czyszczenia zawartości.

Wszystkie odpowiedzi są poprawne.

Opinia zwrotna