Skip navigation

Zadanie 10

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

 Które z poniższych stwierdzeń prawidłowo opisuje sieć komputerową LAN?

Answers

 Autoryzowana sieć dostępu do poufnych danych (ang. Legally Area Network).

 Sieć lokalna (ang. Local Area Network) – łącząca komputery na określonym obszarze takim jak budynek mieszkalny, szkoła, uczelnia lub biuro.

Wszystkie sieci (ang. Locomotor Area Network) – łączące przenośne komputery i urządzenia z nimi współpracujące.

Żadna z tych odpowiedzi nie jest poprawna.

Opinia zwrotna