Skip navigation

Zadanie 30

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Aby ograniczyć maksymalnie straty energii elektrycznej po naładowaniu baterii lub akumulatora urządzenia mobilnego należy:

Answers

Odłączyć kabel zasilający od urządzenia, pozostawiając ładowarkę połączoną z siecią energetyczną.

Nie ma konieczności rozłączania urządzeń, ponieważ pobór energii elektrycznej w czasie ładowania i po jego zakończeniu jest tak mały, że liczniki nie rejestrują ich poboru.

Nie ma konieczności rozłączania urządzeń, ponieważ po naładowaniu ogniw system odcina pobór prądu elektrycznego.

Odłączyć kabel zasilający od urządzenia i ładowarkę od sieci energetycznej.

Opinia zwrotna