Skip navigation

Zadanie 50

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Pobierz plik Tajne.zip i rozpakuj go w swoim folderze. Otwórz plik Tajne.docx używając hasła: #haslo-@1.

Usuń hasło, nie zmieniając treści dokumentu. Zapisz zmiany.

Answers

Po usunięciu hasła rozmiar pliku zmniejszył się o około 12 KB.

Po usunięciu hasła rozmiar pliku zmniejszył się o około 10 KB.

Po usunięciu hasła rozmiar pliku zmniejszył się o około 8 KB.

Po usunięciu hasła rozmiar pliku zmniejszył się o około 6 KB.

Opinia zwrotna