Skip navigation

Zadanie 24

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Jaką czynność należy wykonać, aby wiadomość e-mail została odczytana tylko przez właściwe osoby?

Answers

Zaszyfrować wiadomość kluczem publicznym i odszyfrować kluczem prywatnym.

Podpisać cyfrowo wysyłaną wiadomość.

Podpisać cyfrowo wiadomość i każdy znajdujący się w nim załącznik.

Nie ma potrzeby dodatkowych zabezpieczeń, bo poczta elektroniczna jest bezpiecznym sposobem przesyłania informacji.

Opinia zwrotna