Skip navigation

Zadanie 16

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Jaki rodzaj zabezpieczenia stosuje się w sieciach Wi-Fi?

Answers

Filtracja WLAN (ang. Wireless Local Area Network) jest najczęściej stosowanym zabezpieczeniem sieci Wi-Fi.

Filtracja MAN (ang. Metropolitan Area Network) jest najczęściej stosowanym zabezpieczeniem sieci Wi-Fi.

Filtracja MAC (ang. Media Access Control) jest najczęściej stosowana w Access Pointach oraz sieciach Wi-Fi.

Zabezpieczeniem jest dedykowany program antywirusowy.

Opinia zwrotna