Skip navigation

Zadanie 29

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Aby hasła zabezpieczające dostęp do wrażliwych danych były bezpieczne należy:

Answers

Używać haseł złożonych z małych, wielkich liter, cyfr i znaków specjalnych.

Zmieniać okresowo hasła dostępu.

Dla każdego konta używać innego hasła.

Wszystkie odpowiedzi są poprawne.

Opinia zwrotna