Skip navigation

Zadanie 47

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Co stanie się z usuniętym przez autora komentarzem - na forach społecznościowych?

Answers

Komentarz zostanie bezpowrotnie usunięty przez administratora, na wyraźne życzenie autora.

Komentarz zostanie automatycznie, bezpowrotnie usunięty z serwisu społecznościowego.

Komentarz pozostanie niewidoczny dla innych użytkowników serwisu, ale widoczny dla autora.

Komentarz zostanie ukryty dla wszystkich użytkowników serwisu, ale nie zostanie trwale usunięty.

Opinia zwrotna