Skip navigation

Zadanie 5

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

W jakich regionach świata może być wykorzystywane urządzenie elektryczne z tabliczką znamionową:

Tabliczka znamionowa

Answers

We wszystkich regionach świata.

Tylko na terenie Europy.

Tylko na terenie Azji.

Tylko na terenach obu Ameryk.

Opinia zwrotna