Skip navigation

Zadanie 22

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

W odebranej przesyłce poczty elektronicznej znajdują się pliki wykonywalne i plik arkusza kalkulacyjnego z informacją:

Załącznik

Answers

Otwarcie załącznika i włączenie edytowania może doprowadzić do zainfekowania komputera.

Otwarcie załącznika może doprowadzić do zainfekowania komputera, włączenie edytowania nie spowoduje nigdy zagrożenia.

Otwarcie załącznika nie spowoduje nigdy zagrożenia, włączenie edytowania może doprowadzić do zainfekowania komputera.

Otwarcie załącznika i włączenie edytowania nie spowoduje nigdy zagrożenia infekcją komputera.

Opinia zwrotna